Banner

Intake
Nadat u zich heeft aangemeld per e-mail of telefoon, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we o.a. uw wensen,  het niveau en  de mogelijkheden. U ontvangt  daarna een cursusvoorstel met prijsopgave.
Voor het vaststellen van het taalniveau  wordt gebruikgemaakt van het Raamwerk van het Europees Referentiekader

Traject
Het leren van een taal is een langdurig proces. Tijdens de training wordt de cursist een spiegel voorgehouden:  wat gaat er goed, wat gaat er nog niet goed?  We bepalen wat de belangrijkste verbeterpunten zijn. Vaak gaat het om ‘fouten’ die al jarenlang ingeslepen zijn. Pas als een cursist zich bewust is van zijn fouten kan hij hier aan werken.
Het verbeteren van de taal vraagt een goede samenwerking tussen cursist en docent:  ik zorg voor materiaal, begeleiding en tips. En de cursist zet zich voor de volle 100% in om de lesstof te verwerken. Want een taal leer je niet door alleen te luisteren naar de docent,

een taal leer je door er actief mee aan de slag te gaan, Tijdens de les en (minstens zo belangrijk)  in de dagelijkse praktijk.
De training is het begin van de langdurige oefenfase om zich de leerstof eigen te maken. Deze fase loopt door na de training. Immers, het gaat om het gebruik van de taal in de dagelijkse situatie: op het werk, tijdens studie en het sociale leven. Daar zal geoefend moeten worden met echte mensen  in echte situaties.

Locaties
Het is mogelijk om de trainingen te volgen bij Taal de baas in Wateringen, op uw locatie, of op een locatie in Voorburg.

Ook een training via Skype is mogelijk (eventueel in combinatie met e-mailcontact en reguliere lessen).

 

Marga Uijttenboogaard