Banner

Taal de baas verzorgt verschillende soorten trainingen:

Taaltraining op maat:
U wilt een bepaald taalonderdeel oefenen, bijvoorbeeld uw schrijfvaardigheid of uw spreekvaardigheid. Of u wilt uw taalniveau in het algemeen verhogen. Ik stel een training voor u samen, gericht op de onderdelen die u wilt verbeteren.

Training voor taal op het werk:
In deze training gaan we uit van de situatie op het werk. De werknemer traint de onderdelen die hij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen uitvoeren, zoals het schrijven van e-mails of telefonisch klantencontact.
We kunnen ook aandacht besteden aan communicatie op de werkvloer waarbij we vaardigheden oefenen als omgaan met kritiek en initiatief nemen.
Deze training wordt bij voorkeur in-company gegeven. Dit kan in de vorm van een privé-cursus of in een groepstraining. Als taalmateriaal maken we zoveel mogelijk gebruik van bedrijfsmateriaal  en opdrachten die passen bij de situatie in het bedrijf.

Inburgeringstraining op maat:
U wilt inburgeren of bent daar al mee bezig. U heeft al een of meer examens (KNM, schrijven, spreken, luisteren, lezen) gedaan  en u heeft een of meer examens niet gehaald. U moet een ONA-portfolio maken maar  u vindt het moeilijk in uw eentje. Ik help u met de onderdelen waar u hulp bij nodig heeft.

Als u het Inburgeringsexamen Buitenland wil doen, kan ik helpen met de voorbereidingen voor het examen.

Voorbereiding Staatsexamen Nt2:
U wilt Staatsexamen Nt2 (programma I of II) gaan doen. Hiervoor moeten de vier taal-onderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven geoefend worden. Ik kan u hierbij begeleiden. Als de taal op het vereiste niveau is, kunt u oefenen met voorbeeldexamens.

Het is ook mogelijk om een training via Skype te volgen.

 

Marga Uijttenboogaard